Utilizarea datelor personale | EvTicket - bilete online

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

 

Scopul principal pentru care prelucram datele dvs. personale este acela de a asigura faptul ca intelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzator, astfel incat relatiile contractuale sa poata functiona fara probleme si sa respecte cerintele legale.

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației în care necesitatea de prezentare a datelor este o obligație legală. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a cumpăra/returna un produs, există posibilitatea să nu putem finaliza relația contractuală cu dvs.

EvTicket.ro va utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si va stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionate. EvTicket.ro se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care iti ofera mai multe avantaje si drepturi: 

•    Confidentialitate
•    Securitate
•    Tansparenta
•    Conformitate
 

Ce date colectam?

•    Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila.
•    Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, etc.

 Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

•    Numele si datele de contact (numele si prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa postala in cazul biletelor trimise prin curier, numarul de telefon)
•    Date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre.
•    Colectam date despre caracteristicile pe care le folositi, produsele pe care le achizitionati si paginile web pe care le vizitati.
•    Date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare si aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile de limba si setarile regionale

 

Principii pentru protectia datelor cu caracter personal:

•    Colectarea datelor personale se va efectua numai in scopurile specificate, explicite si legitime
•    Datele NU vor fi prelucrate de catre terti intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;
•    Datele personale vor fi exacte, si actualizate (daca este necesar);
•    Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
•    Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-un mod de inalta securitate;
•    Datele personale nu vor fi partajate tertilor decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente intre parti;
•    Persoanele carora li se prelucreaza datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

 

EvTicket Platform SRL va folosi datele cu caracter personal:

•    respectand confidentialitatea in legatura cu prelucrarea acestora (obligatia de confidentialitate subzista si dupa incheierea oricaror relatii comerciale ale clientului cu compania noastra);
•    doar pentru indeplinirea obligatiilor fata de client, fiind exclus a fi folosite in scop de marketing sau pentru promovarea produselor ori serviciilor companiei, cu exceptia cazului in care aceasta din urma are o obligatie legala de a face acest lucru (ex.: obligatia de raportare catre diverse autoritati publice);
•    respectand legislatia nationala in vigoare, precum si Regulamentul 2016/679/UE.

 

Ce drepturi am?

Regulamentul acorda mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de stergere a datelor personale. Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

• dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
• dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
• dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
• dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
• dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
• dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
• dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.